MAGIS DIZAJN

MAGIS DIZAJN

 

Magis je brend koji je dao inovacije dizajnu, gradi svoj identitet inkorporijrajuCi najnovije tehnologije u masovnu produkciju.

Profil kompanije Magis

Osnovan je 1976 god. u  Zivom severoistoCnom delu Italije, od strane novovopridošlog, u industriji nameštaja, Eugenija Paraca. Magis je danas gigantska laboratorija dizajna, koja konstantno pred sebe stavlja nove izazove, traZeCi tehnološku sofistikaciju i zapošljavajuCi raznovrsnu radnu snagu.

Magis je u ZiZi inovacija. On prihvata kreativnost vodeCih svetskih dizajnera (RiCard Saper, DZesper Morison, Stefano DJovanoni, Mark Mjuson, Kostantin Grcic, Ron Arad, Burulekovi, Robin Dej, Pjer Polin, JirZi Sejmur, Naoto Fukasava, Tomas Hitervik i mnogi drugi) i kanališe tu kreativnost ka dizajnerskim bravurama.

Kompanija je dobila pohvale Cak i od trendseterske biblije '' Wallpaper ''-a, koji su Peraca postavili na vrh liste od deset ljudi koji Ce promeniti naCin na koji Zivimo.

Polje kompanije je heterogeno, Cesto je podeljeno po srodnim tehnologijama koje su poverene razliCitim dizajnerima. Primer za to su moderni kuCni plastiCni predmeti: '' Step '' (1984), to su sklapajuCe merdevine dizajnirane od strane Andrisa i Hiroko van Onka, '' Bombo '' (1997) je Stefano DJovanonijeva razigrana barska stolica – proizvod koji je doneo veliki prihod kompaniji.

Magis je organizacija bez sopstvene fabrike: u cilju da poveCaju fleksibilnost njihovih R&D aktivnosti, kompanija se odluCila za spoljnu saradnju sa visoko kvalifikovanim izvoCaCima. Na primer, '' Air Chair '' (2000) DZespera Morisona, kombinuje naizgled jednostavan dizajn sa sofisticiranim procesom modeliranja pomoCu gasa. '' Chair One '' (2003)  je od livenog aluminijuma po ideji talentovanog Kostantina Gcic-a, to je dizajn koji odašilje ovu robnu marku ka novim proizvodnim ciljevima i proglašava '' kraj diktature plastike ''. Jedan od poslednjih dodataka klasiCne kolekcije kompanije je linija proizvoda nazvana '' Fuoritema '', koja formira kreativni most u novim svetovima, kao što su proizvodi za kuCne ljubimce; '' Magis Dog House '' (2002) Majkla Janga je jedan od primera. Izazov koji stoji pred magisom je povratak jednostavnosti kroz kompleksne tehnologije.

2004. godine Magis je lansirao kolekciju namestaja za decu starosti izmeDJu 2 i 6 godina, pod nazivom '' Me too '' kolekcija.

Devet dizajnera za dvadeset i nešto objekata.

To nije prosto umanjenje sveta odraslih. Više je neka usputna stanica, oruDJe koje stimuliše percepciju mališana i pomaZe im da shvate kakve Ce im biti dimenzije u svetu odraslih. To je znak ljubavi i inteligentna dobrodošlica osmesima surtašnjice.

Me too: i ja sam ovde takoDJe i zasluZujem moje mesto.

Iza svega toga je ideja roDJena iz strastvene radoznalosti Eugenija Paraca i iz paZljivog istraZivanja.

Sa decom se moZete igrati ali ih ne moZete prevariti. Projektu su takoDJe potrebne nove smernice i objekti u  '' Me too '' liniji su diktirani iskustvom pedagoga Edvarda Melhiša, londoncem koji je uCestvovao od poCetka definisanja teme i koji je postepeno procenjivao svaki predlog, odobravajuCi samo one koje su nosile pozitivne i edukativne vrednosti.

Nedavno Magis je bio nagraDJen sa '' compasso dOro '' ADI za proizvod koji pripada kolekciji '' Me too '', '' Trioli '' (dizajn Era Arnija).

Izbacivanje na trZište '' Chair First '' – a, u 2007. Godini posle Cetiri godine studija i istraZivanja je takoDJe vredna pomena: naziv '' Chair First '' potiCe od toga što je ovo prvi put da se stolica modeluje pomoCu vazduha, kao celina zajedno sa naslonom.

'' Chair First '' je nagraDJena nominacijom za '' compasso dOro '' ADI (takoDJe i '' Strped '' kolekcija(dizajnri Ronan i Ervan Burulek)).

Magis izvozi 80% svojih proizvoda u 70 zemalja širom sveta.

2006. godine osnovan je ogranak Magisa u Japanu '' Magis – Japan '' radi distribucije Magisovih proizvoda na Japansko trZište.

Magis i Plastika

Magis postoji 32 godine. Do skoro Magis je bio jedna od retkih kompanija koji su proizvodili predmete od plastike. Danas se taj broj znaCajno poveCao. Iako postoji mnogo kompanija koji se bavi plastikom, Magis koristi najnovije tehnologije i tehnike modelovanja; bio je prva kompanija koja je primenila tehnologiju vazdušnog modelovanja.

Plastika je ostala Magisov referentni materijal, ali sada eksperimentiše i sa nekim drugim kao što su liveni aluminijum, aluminijumski paneli i drvo.

Magisove dobre osobine

Magis je kompanija savšenog zdravlja zato što ima kvalitetne proizvode za razvoj i dobar intelektualni kapital, koji je jedna od glavnih crta kompanije. Izvrsne dizajnere, dizajnerski tim i odliCnu prodajnu mreZu.

Magis karakteriše mnoštvo naCina izraZavanja, njegova potraga dubokog znaCenja i etika projekta umesto estetike.

Magisu je potrebno 3-4 godine da ideju pretoCe u gotov proizvod. Magis se suoCava sa projektima kako teškim tako i kompleksnim, preuzimajuCi velike rizike. Projekti se dovode  do kraja sve dok postoji entuzijazam, eksperimentisanje i visoko tehniCko poznavanje problema.

Magis i dizajneri

Magis saraDJuje sa dobro poznatim dizajnerima, ali je uvek bio otvoren za saradnju sa mladim dizajnerima, Cak i na poCetku njihove karijere. Žan Mari Masad i JirZi Sejmur su debitovali na dizajnerskoj sceni zahvaljujuCi šansi koju im je dao Magis. Sad Magis istraZuje nove strasti i taCnost jureCi za starim dizajnerskim dostignuCima. Postojala je pauza sa Šarlotom Perijan, a nova poglavlja u dizajnu se pišu sa Robinom Dejlom, genijem engleskog dizajna, Erom Arniom genijem finskog dizajna i Pjerom Polinom, genijem francuskog dizajna.

Kopije  i imitacije

To je cena uspeha. Da bi se smanjila moguCnost kopiranja poCetna barijera mora biti podignuta na visoki nivo. Potrebno je raditi kompleksne projekte sa domišljatim dostojanstvom i znaCajnim inZenjerskim investicijama, praviti kalupe i opremu sa visokim tehniCkim performansama (tehnika je sposobnost kompanije da uCini da tehnologija radi). Kvalitativna distribucija bi trebalo da igra znaCajnu ulogu protiv kopija, selektujuCi kompanije koje se orjentišu na dizajn, a iskljuCujuCu kompanije koje se orjentišu na imitacije.

Istorijat

1976.godine Magis osnovan

1984. To je godina merdevina nazvanih '' Step '', projekat Andriesa i Hiroko van Onka. Proizvod je primljen sa rezervom, zato što prodavnica nameštaja nisu bila mesta za merdevine; merdevine se prodaju u prodavnicama kuCnih alata. Ali stvari su krenule svojim tokom i '' Step '' je doCekan sa velikim uspehom pogotovu u prodavnicama nameštaja. To je bio prvi proizvod koji je potpalio Magisovu vatru – kako dizajna tako i priliva novca. U dvadeset godina proizvedeno je milion merdevina. Naširoko imitiran proizvod, Cak i od znaCajnijih kompanija.

1994. To je bila godina '' Bottle '' proizvoda, DZasper Morisonov prvi proizvod za Magis. Taj objekat je dao sjaj Magisu jer je dobio veliki broj dizajnerskih nagrada i dobio je mesto u stalnim muzejskim postavkama velikog broja muzeja savremene umetnosti kao što su: '' MoMa '' u Njujorku i '' Viktorija i Albert '' muzej u Londonu.

1994. Je takoDJe bila godina i '' Lyra '' stolice od dizajnerske grupe '' Italija ''. '' Lyra '' nije dobila        '' compasso dOro '' ADI, niti bilo koju drugu nagradu za dizajn, niti je postala deo stalne postavke nekog muzeja ali je prošla najveCi test od svih: u prodaji je proglašen kao Magisov najveCi bestseler.

1996. Bila je godina Stefano DJovanonijevog '' Bombo '' a, izuzetni komercijalni uspeh internacionalnih dimenzija koji je i dalje jak. Danas je '' Bombo '' ikona koja je kreirala Citav jedan stil. Naširoko kopiran i imitiran. Ali '' Bombo '' ostaje '' Bombo ''. Njegove kopije su druga priCa, drugo poglavlje i to nije poglavlje o kreaciji i dizajnu.

2000. Je bila godina '' Air Chair '' DZaspera Morisona, tehnološki napredan proizvod, prva jednodelna stolica nastala vazdušnim modeliranjem. Bez sumnje jedan od sutrašnjih klasika.

2001. Godina Magisove '' Dog House '' Majkla Janga. Uspeh. Ne toliko sa komercijalne strane koliko je dobilo prostora u medijima. PaZnja koju je '' Dog House '' dobila, bila je sveobuhvatna i dolazila je iz svih pravaca.

2003. Bila je godina '' Chair One '' Konstantina Grcic-a. Velika inovacija. Bio je to primer moderne upotrebe livenog aluminijuma. Imala je prozraCan dizajn, rezultujuCi velikim proizvodom sa malo materijala. OdliCan komercijalni uspeh i uspeh kod kritike.

2004. Je bila godina '' Me too '', kolekcija objekata i nameštaja za decu starosti izmeDJu 2 i 6 godina.   '' Me too '' je smišljena i izvedena od strane dizajnera koji su razmišljali kao deca.

2005. Je bila godina '' Strped '' familije proizvoda Burulek braCe od providnog poliamida, ali to je takoDJe bila godina za '' Deja vu '' stolicu Naoto Fukasave od poliranog aluminijuma. Oba projekta dokazuju konstantno istraZivanje u razliCizim materijalima i oblicima.

 

 

2006. Magis je predstavio 21 novi proizvod na Milanskom sajmu nameštaja, moZda najbolja godišnja Zetva koju je Magis ikada poZnjeo u 30 godina svog postojanja, završavajuCi trogodišnji dizajnerski ciklus. Od ovih proizvoda stolica '' First '' Stefana DJovanonija treba biti pomenuta. Naziv stolice  '' First '' potiCe od toga što je ovo prvi put da se stolica modeluje pomoCu vazduha, kao celina zajedno sa naslonom.

Add comment


Security code
Refresh

Free Joomla! template by Age Themes